Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giớiGA lịch sử lớp 5.doc