Thực hiện theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo; 

          Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp 1A trong tuần học thứ 16. Hôm nay ngày 25/12/2020, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A đã tặng Thư khen ngợi 4 học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt trong tuần gồm các em có tên sau:

          1. Em Đỗ Khánh An

          2. Em Vũ Quỳnh Ngân

          3. Em Trần Trúc Quỳnh

          4. Em Nông Quỳnh Anh.

          Được nhận Thư khen,các em rất phấn khởi và tự hào. Đây sẽ là động lực thúc đẩy các em và các bạn trong lớp tiếp tục thi đua phấn đấu để học tập và rèn luyện tốt hơn.nữa. Hoạt động này cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía các bậc phụ huynh học sinh.