Thursday, 06/10/2022 - 01:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bình Thuận

Đội tuyển điền kinh của trường tham dự giải điền kinh cấp huyện Năm học 2020-2021

     Đội tuyển điền kinh của trường tham dự giải điền kinh, đẩy gậy, kéo co học sinh phổ thông huyện Đại Từ năm học 2020-2021 theo kế hoạch số 692 KH-PGDĐT. Tham dự giải đội tuyển của trường có 6 em học sinh tham gia ở 3 nội dung chạy 60m, ném xa và bật xa.