Góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng khuôn viên trường trở thành Công viên trường học. Các bạn học sinh lớp 1A luôn luôn tự giác, tích cực chăm sóc công trình măng non của lớp mình. Công trình được xây dựng từ các chậu hoa, cây cảnh mà chính các bạn học sinh trong lớp sưu tầm mang đến. Vào khoảng thời gian giờ ra chơi và cuối các buổi học, các bạn trong lớp lại rủ nhau ra tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu cho hoa. Với sự chăm chỉ, yêu thích công việc chăm sóc cây của cô và trò lớp 1A, mà sau hơn ba tháng cây và hoa trong công trình măng non của lớp đã rực rỡ các sắc màu.

Dưới đây là một số hình ảnh chăm sóc CTMN của lớp và vui chơi tại vườn trường 

của các bạn học sinh lớp 1A: