Bài dự thi: Video clip thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ "Em yêu Tổ quốc Việt Nam"