Tập thể học sinh lớp 2A hưởng ứng tham gia hội thi : "Thiếu nhi vui khỏe" năm học 2020 - 2021 và đã đạt thành tích cao trong hội thi

Dưới đây là một số hình ảnh: