Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022- 2023. Liên đội TH Bình Thuận tổ chức tập huấn cho đội nòng cốt: Đội sao đỏ, đội nghi lễ, đội an ninh măng non, đội cờ đỏ, phụ trách đội. Tại buổi tập huấn các em được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về công tác đội, các em biết cách chấm điểm nề nếp học tập, những kiến thức về ATGT ở khu vực cổng trường và an toàn khi tham gia giao thông.